Przychody z umieszczania reklam na YouTube

Przychody z umieszczania reklam na YouTube

Pan Tomasz z Kielc prowadzi video bloga na YouTube na którym odpłatnie umieszcza reklamy różnych firm i instytucji. W związku z tym zwrócił się do nas z pytaniem w jaki sposób należy opodatkować tego rodzaju zysk. Chętnie odpowiemy.

Po pierwsze, jak zawsze w tego typu przypadkach, należy dokonać prawidłowej kwalifikacji przychodu do odpowiedniego źródła wymienionego w katalogu zawartym w ustawie PIT. Przychody z umieszczania reklam nie mieszczą się w żadnych konkretnym źródle przychodu dlatego też należy je zaliczyć do tzw. innych źródeł opisanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Oznacza to, że przychód z umieszczania reklam na kanale YT Pan Tomasz wykaże w zeznaniu PIT-36 w części D.1. „Inne źródła” poz. 89.

Tak też stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 03.11.2015r., nr IPTPB1/4511-462/15-4/AP:

„ Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu umieszczeniem reklam internetowych dostarczanych przez firmę X w serwisie Y, należącym do firmy X przez osobę fizyczną (Wnioskodawczynię), należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód winien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł. Dochód ten podlegać zatem będzie opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawczynię – według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym nie mają zastosowania 20% koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów, w ciągu roku podatkowego nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

Dodatkowo wskażmy, że taki przychód nie może zostać uznany za pochodzący z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT), gdyż wprawdzie Pan Tomasz udostępnia powierzchnię na swoim kanale jednak nie jest on właścicielem portalu YouTube, a zgodnie z prawem polskim stosunek najmu może zostać nawiązany z właścicielem nieruchomości lub za jego zgodą.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *