Podział majątku po rozwodzie a podatek

Podział majątku po rozwodzie a podatek

Pani Agata z Rzeszowa zapytała nas jakie obowiązki podatkowe wiążą się z podziałem majątku wspólnego po rozwodzie. Dodatkowo Pani Agata podkreśla, że na skutek rozwodu przypadła jej większa część majątku.

Często podatnicy zastanawiają się czy otrzymany w wyniku ustania wspólności małżeńskiej majątek stanowi przysporzenie majątkowe powodujące powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.

W celu wyjaśnienia tej kwestii sięgnąć należy do art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, który stanowi, że przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Jak zatem widać z powołanego przepisu wynika, że w przypadku Pani Agaty nie będziemy mieli do czynienia z podatkiem dochodowym bowiem przychody z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków zostały na mocy ustawy całkowicie wyłączone spod opodatkowania podatkiem PIT. W konsekwencji Pani Agata nie musi otrzymanego po rozwodzie majątku wykazywać w żadnych zeznaniu podatkowym.

Co ciekawe nie ma tutaj znaczenia w jakiej proporcji doszło do podziału majątku wspólnego. Nawet jeżeli był to podział nierówny i jeden z małżonków otrzymał większą część majątku wspólnego wciąż nie wystąpi z tego tytułu konieczność zapłaty podatku.

Powyższe potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.03.2018r., nr 0111-KDIB2-2.4011.418.2017.3.HS:

„Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni otrzymała więcej niż jej małżonek i niezależnie od tego czy pomiędzy małżonkami wystąpiły dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia dla skutków podatkowych jest to, czy podział majątku wspólnego małżonków był ekwiwalentny czy nieekwiwalentny.”

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *