Kiedy należy wybudować dom na działce kupionej na własne cele mieszkaniowe?

Kiedy należy wybudować dom na działce kupionej na własne cele mieszkaniowe?

Zagadnienie możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, które dotyczy wydatków na własne cele mieszkaniowe, jest w ostatnim czasie bardzo popularne. Przykładowo Pan Roman z Katowic pyta czy kupując działkę pod budowę domu może skorzystać z opisanego zwolnienia jeżeli sama budowa rozpocznie się dopiero w przyszłości?

W telegraficznym skrócie przypomnijmy, że podatnik który dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym miało miejsce nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stawki 19%. Podatku tego może jednak uniknąć poprzez skorzystanie ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Upraszczając treść tego przepisu, jeżeli podatnik przeznaczy przychód pochodzący ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, w ciągu 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym doszło do sprzedaży nieruchomości, to będzie zwolniony od konieczności zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatek na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

W kontekście powyższego przepisu pojawia się pytanie czy na nabytym gruncie budowlanym podatnik musi natychmiast rozpocząć budowę domu i ukończyć ją w ciągu 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym miało miejsce nabycie aby nie utracić prawa do zwolnienia?

Patrząc na treść wydawanych interpretacji podatkowych okazuje się, że nie. Przykładowo w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.02.2019r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.592.2018.2.SŻ organ podatkowy stwierdził:

„ W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni wskazała, że zakupioną nieruchomość gruntową pod budowę budynku mieszkalnego Wnioskodawczyni chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, które będą realizowane w okresie późniejszym.

Wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na zakup nieruchomości gruntowej pod budowę budynku mieszkalnego ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w wybudowanym budynku mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Tym samym, brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym – z różnych powodów – zamieszka po upływie określonego czasu, np. kilku lat lub w budynku tym będzie mieszkał tylko przez pewien czas. W takim przypadku, prawa do zwolnienia nie pozbawia Wnioskodawczyni okoliczność, że potrzeby mieszkaniowe realizowane będą dopiero w przyszłości. Zatem, uznać należy, że nieruchomość gruntowa pod budowę budynku mieszkalnego została nabyta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Cel i okoliczności dotyczące nabycia ww. nieruchomości gruntowej pozwalają uznać, że mimo iż będą one realizowane w okresie późniejszym, została jednak nabyta przez Wnioskodawczynię na jego własne cele mieszkaniowe, które będzie realizowała w przyszłości.”
Jak zatem widać Pan Roman nie musi spieszyć się z budową domu na działce, którą kupił pod realizację własnego celu mieszkaniowego. Słusznie bowiem organy podatkowe zauważają, że żaden przepis ustawy PIT nie warunkuje prawa do opisanego zwolnienia od faktu wybudowania domu na zakupionym gruncie w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.
Pan Roman musi jednak pamiętać, że urząd skarbowy ma prawo do weryfikacji czy rzeczywiście zakupiony grunt zostanie przeznaczony w celu realizacji funkcji mieszkalnych, a nie np. inwestycyjnych. Samo oświadczenie Pana Romana może okazać się niewystarczające, gdyż motywy działania muszą zostać potwierdzone obiektywnymi faktami.

2 komentarze

  1. Ewelina

    Dzięki za wyjaśnienie 🙂 dopiero tu ktoś to wyjaśnił w sposób łopatologiczny. Pozdrawiam.

    Odpowiedz
  2. Mariusz

    Dziękuję za artykuł, fachowa wiedza w przystępnej formie. Tego szukałem.

    Odpowiedz

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *