Darowizna od kuzyna

Darowizna od kuzyna

Pan Patryk z Gdyni zapytał nas do jakiej grupy podatkowej należy zaliczyć kuzyna (brata ciotecznego) od którego otrzymał darowiznę.

W celu odpowiedzi na pytanie należy sięgnąć do treści ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak czytamy w art. 14 ust. 3 tej ustawy do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

Na wstępie możemy definitywnie wykluczyć kuzyna z I grupy podatkowej. Najwięcej wątpliwości jest co do osób wskazanych w II grupie podatkowej. Jeżeli bowiem kuzyn nie mieści się w II grupie podatkowej należy go zakwalifikować do III grupy.

W przejrzysty sposób powyższy problem wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 03.07.2013r., nr IPTPB2/436-33/13-4/KK gdzie możemy przeczytać:

„ Zatem, do II grupy podatkowej zaliczani są zstępni rodzeństwa (np. siostrzeńcy, bratankowie i ich dzieci oraz wnuki i prawnuki), rodzeństwo rodziców (wujostwo, stryjostwo) zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwo małżonków (np. brat żony) oraz małżonków rodzeństwa (bratowe, szwagrowie), małżonków rodzeństwa małżonków (np. żona brata męża), małżonków innych zstępnych, którymi są żona wnuka, prawnuka, mąż wnuczki i prawnuczki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest bratem ciotecznym zmarłego, a więc osobą niewymienioną w I i II grupie podatkowej, określonej w art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym, stwierdzić należy, że z tytułu nabycia praw do spadku po spadkodawcy (bracie ciotecznym), Wnioskodawca zaliczony jest do III grupy podatkowej.

W świetle powyższego wskazać należy, że brat cioteczny Pana Patryka to osoba, która jest zaliczana do III grupy podatkowej w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *