Darowizna na rachunek bankowy sprzedawcy

Darowizna na rachunek bankowy sprzedawcy

W dzisiejszym artykule zajmiemy się sprawą o której pisze Pani Ewelina z Radomia. Otrzymała ona od swojej mamy darowiznę na zakup nieruchomości. Problem polega jednak na tym, że pieniądze zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości. Pani Ewelina ma wątpliwości czy w takim przypadku darowizna będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Na początku warto przypomnieć, że otrzymanie darowizny stanowi czynność prawną, która dla obdarowanego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn. Nie zawsze jednak konieczna będzie zapłata podatku ponieważ istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Możliwość skorzystania ze zwolnienia uzależniona jest jednak od spełnienia określonych w ustawie warunków.

W kontekście art. 4a ust. 1 ww. ustawy można wskazać, że zwalnia się od podatku nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2 oraz

2) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Co jednak w sytuacji gdy pieniądze nie zostaną bezpośrednio przekazane na konto obdarowanego lecz, tak jak w przypadku Pani Eweliny, trafią na rachunek bankowy sprzedawcy? Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych taka okoliczność nie wyklucza możliwości zastosowania całkowitego zwolnienia. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r., nr 0111- KDIB4.4015.84.2017.2 MPU, wskazano:

Fakt, iż środki pieniężne objęte darowizną nie zostały przekazane bezpośrednio na konto Wnioskodawczyni, lecz z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na rachunek osoby sprzedającej Wnioskodawczyni nieruchomość nie ma wpływu na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Istotnym bowiem jest, że nabycie tytułem darowizny jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy i na rzecz osoby obdarowanej. Zatem aby skorzystać z powyższego zwolnienia, nie było konieczności dokonywania dodatkowych operacji finansowych, tj. przekazania pieniędzy z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na konto matki – Wnioskodawczyni (Obdarowanej). Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

W konsekwencji Pani Ewelina może spać spokojnie. Pomimo, że środki przekazane darowizną nie wpłynęły na jej rachunek, tylko wprost do sprzedawcy nieruchomości, darowizna będzie korzystała z całkowitego zwolnienia od podatku. Pani Ewelina musi jednak pamiętać o obowiązku złożenia zgłoszenia SD-Z2 do urzędu skarbowego we wskazanym terminie.

1 komentarz

  1. Janusz

    Miałem podobny problem tylko że z deweloperem. W zasadzie wyjaśnia to mój problem. Pozdrawiam.

    Odpowiedz

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *